«Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη,
έχεις όλα όσα σου χρειάζονται»
– Κικέρων